Правила & Условия

                    ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ДЕФИНИЦИИ.

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

          Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

          Общи условия, според които ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова”, посредством http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ предоставя услуги на потребителите си.

          Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Този договор се счита за сключен при финализиране на поръчка /не може да бъде направена поръчка /покупка/ в този уеб сайт без да сте потребител т.е. клиент който си е направил регистрация :-O/.

          Идентификацията на Потребителя се извършва с IP адреса на потребителя, архивиран на сървъра на сайта, както и всяка друга информация.

          ДЕФИНИЦИИ:

     1. ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова”, /наричано по-долу "VSCo"/ е Едноличен Търговец, с Булстат/ЕИК 103284820, със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. "Густав Вайганд" No 18, ет. 1, ап. 1, ПК 9000 и адрес за кореспонденция: България, гр. Варна, ул. "Густав Вайганд" No 18, ет. 1, ап. 1, ПК 9000,  тел. +359-884-754-306, факс +359-52-654-587, e-mail: viatan_s@abv.bg, който предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/.

     2."IP /Ай Пи/ Адрес" /"IP address"/ е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

ЭЭ01

     3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ информационни услуги и ресурси.

     4. „Потребителски профил” е обособена част в http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от VSCo, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да има достъп до всички поръчки, които е направил, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

     5. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви /главни и малки, кирилица и латиница/, цифри, - /тире/ и  _ /долна черта/ посредством които той се индивидуализира в http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/.

     6. „Парола” е избран от потребителя код от букви /главни и малки, кирилица и латиница/, цифри, - /тире/ и  _ /долна черта/, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

     7. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

     8. "Уебсайт" или за по-кратко "Сайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес /URL/ по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

          Правила за използване на сайта

     Собственикът на този сайт - ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова”, Ви дава право да разглеждате всички материали, които са публикувани на http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ само за лична употреба с нетърговска цел.

          Права и отговорности на страните

     VSCo има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, ресурси или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти [тук] .

          Ограничение на отговорността

     VSCo не носи вина за щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ за възможност да възникнат такива вреди.

          Информация от потребителите

     VSCo не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за Защита на Личните Данни /ЗЗЛД/. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. VSCo използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да може да Ви предостави услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

     Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

          Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

     Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство /те в зависимост от Вашия браузър се отварят в нов прозорец/подпрозорец/. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. VSCo не контролира тези сайтове  и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание.

          Промяна на цени на стоки

     VSCo има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, VSCo има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

          Търговски марки

     Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

     Начините за Доставка са описани подробно в "Информация за доставка".

     Плащането на стоките е съобразено с <чл.93 ал.1> на Закона за Задълженията и Договорите /ЗЗД/, за което се получава съответния документ.

          Отказ от стоката

     Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба /функционалност на стоката, съвпадане на размер/, не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид /всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката/, в който е получена и условията по <чл.55> от Закон за Защита на Потребителите /ЗЗП/. В този случай транспортните разходи по връщане на стоката са за Ваша сметка.

     При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно <чл.55> от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на VSCo. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата /Спецификация --> Състояние на книгата /продукт/; Спецификация --> Тип; Тъй като в по-голямата си част това са стари книги, МОЛЯ четете посочените характеристики и тогава поръчвайте/, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно <чл. 59 ал. 3> от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

     При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

     При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

     Непотърсени и неполучени поръчки до 7 дни се анулират.

          Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата/сайта e-mail и телефони [тук] .

 

Настоящите Общи условия са част и допълват Общите Условия и Правила на ЕТ "Виатан системс - Йоланта Атанасова" /Viatan Systems Co/, за повече информация [тук] .

 

Работи на OpenCart
Litera-VSCo © 2018