Декларация за поверителност

Версия 002-03-a/22.01.2014_14:15

 

          Ние, Екипът на електронен магазин-книжарница за стари, нови, сканирани и виртуални книги, картички и бланки Litera-VSCo , знаем колко важно е за Вас, опазването на личните Ви данни и в тази връзка най-отговорно декларираме, че ще се отнасяме с нужното внимание при тяхното съхранение и обработка, придържайки се стриктно към ресорните разпоредби на българското, европейското и световното законодателство.

          Litera-VSCo  се намира на адрес http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ които е поддомеин  на http://www.viatan-systems-co.com/ собственост и администриран от ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова”, /наричано по-долу "VSCo"/  това е Едноличен Търговец, с Булстат/ЕИК 103284820, със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. "Густав Вайганд" No 18, ет. 1, ап. 1, ПК 9000 и адрес за кореспонденция: България, гр. Варна, ул. "Густав Вайганд" No 18, ет. 1, ап. 1, ПК 9000,  тел. +359-884-754-306, факс +359-52-654-587, e-mail: viatan_s@abv.bg, които е лицензиран администратор на лични данни вписан в "Електронен регистър на Администратори на лични данни" с  Удостоверение от Комисията за Защита на Личните Данни /КЗЛД/  на Република България - Удостоверение за администратор на лични данни с идентификационен No 351940 / 10.02.2010 г.

          VSCo не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/ с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за Защита на Личните Данни /ЗЗЛД/. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. VSCo използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да може да Ви предостави услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. Профилът който ще създадете дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да има достъп до всички поръчки, които е направил, да променя паролата си за достъп и други данни по всяко време, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

          Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица или да я използваме за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

          Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от информационните масиви на http://www.viatan-systems-co.com/litera-vsco/, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна  на потребителя /при изясняване статуса на вече направени поръчки и легитимиране/, освен ако запазването й не е необходимо съгласно закона или на базата на законови бизнес основания.

          Предлагаме услуги, като например търсене и разглеждане на продуктите в сайта, за които от Вас не се изисква да си регистрирате профил или да ни предоставяте лична информация.

          Ако ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова”, стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, включена в информационните масиви, и ще дадем предизвестие /включително уведомяване по електронна поща/, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

          Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

          Когато получи официална жалба в писмен вид , правилото на ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова”, е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между ЕТ „Виатан системс - Йоланта Атанасова” и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулаторни органи,  в това число местните органи за защита на данните.

          Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата Ви според тази Декларация без Вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност като отделни абзаци най-отдолу. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, /включително уведомяване по електронна поща за някои услуги/. Версията на тази Декларация за поверителност е означена най-горе на страницата посредством номера на версията и датата на влизането й в сила. Поддържаме и архив с нейните предишни версии за Ваша справка.

 

Отказът да предоставят личните данни означава отказ от страна на потребителите да встъпят в договорни отношения с VSCo.

 

Ако имате въпроси, свързани с настоящата Декларация за поверителност, приканваме Ви да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони [тук] .

 

Работи на OpenCart
Litera-VSCo © 2018